Asoreba

read

Asoreba

2007

Cha-cha-cha-konko

read

Cha-cha-cha-konko

If (Davido) Forgetti (Shatta Wale)

Gusii Numbers Zero To 20

read

Gusii Numbers Zero To 20

Gusii: Count From Zero To Twenty 0 Gusii 0 sufuri 1-10 1 - eyemo 2 - ibere 3 - isatu 4 -

"Yes" in Gusii

read

"Yes" in Gusii

Ee, ee, ee Ee! Ee Mama! Ee, ee, ee Ee! Ee Papa! Ee, ee, ee Ee! Ee Baba! Ee, ee, ee! Ee Nana! Gusii D

"Name" in Gusii

read

"Name" in Gusii

N’gaki Fili. N’gaki Fili. Kwaariganigwe Fili. Kwaariganigwe Fili. Korancheko Fili. Korancheko Fili.

"Thank you" in Gusii

read

"Thank you" in Gusii

Imbuya-mono, imbuya-mono. Imbuya-mono, imbuya-mono. Kwaariganigwe. Kwaariganigwe. Imbuya-mono, imbuy

"Hello" in Gusii

read

"Hello" in Gusii

N’gaki Abena! N’gaki Abena! N’gaki Abena! N’gaki Oko! N’gaki Oko! N’gaki Oko! Gusii Dictionary n’ga

"No" in Gusii

read

"No" in Gusii

Aa, aa, aa Aa! Aa, Mama! Aa, aa, aa Aa! Aa, Papa! Aa, aa, aa Aa! Aa, Baba! Aa, aa, aa! Gusii Diction

Gusii: Take action with verbs

read

Gusii: Take action with verbs

Master the simple tenses of the Gusii language. Modern Gusii Verbs is a verb conjugation practice bo