Isano-Ebere

gosoma

Isano-Ebere

Isano-ebere: 7. Sufuri, sufuri. Eyemo, eyemo. Ibere, ibere. Isatu, isatu. Inye, inye. Isano, isano.

"Two, 2" in Gusii

gosoma

"Two, 2" in Gusii

Ibere: 2. Sufuri, sufuri. Eyemo, eyemo. Ibere, ibere. Gusii Dictionary sufuri eyemo ibere

Gusii Third Person Singular Pronoun "Orɔ"

gosoma

Gusii Third Person Singular Pronoun "Orɔ"

Alexandria, Cape Town na Douala. Gusii-English Exercise What is onɛ in English? _____________ What

At Home In Gusii: Egetanda

gosoma

At Home In Gusii: Egetanda

Determiners and Possessives and -English Exercise What is .kasahorow.org/app/d/

Isatu

gosoma

Isatu

Isatu: 3. Sufuri, sufuri. Eyemo, eyemo. Ibere, ibere. Isatu, isatu. Gusii Dictionary sufuri eyemo i

Asoreba

gosoma

Asoreba

2007

Go and See in Gusii

gosoma

Go and See in Gusii

n/a

At Home In Gusii

gosoma

At Home In Gusii

-English Exercise What is .kasahorow.org/app/d/?tl=en"> in English? _____________ What is .kasa