Kukurime O "Hillsong – Atweaseboɔ"

gosoma

Kukurime O "Hillsong – Atweaseboɔ"

Goni kokuri "Hillsong – Atweaseboɔ". "Atweaseboɔ" koba ogotera. Taane o ogotera koba Akan. Kukurime